Nacházíte se zde: Úvod » Slovanská epopej

Slovanská epopej

Majitelem obrazů je od roku 1928 město Praha, jemuž Mucha obrazy daroval s podmínkou, že obrazy budou zveřejněny a důstojně. Tato podmínka nebyla dosud splněna. Obrazy stále zůstávají vystaveny v Moravském Krumlově.

Vize o umístění Slovanské epopeje

Slovanská epopej by měla být umístěna do nové budovy, speciálně vystavěné pro tento účel, nebo eventuelně umístěna do budovy s dostatečně vhodným místem a významem pro všechny obrazy tohoto díla. V obou případech by interiér měl být absolutně minimalistický a dostatečně prostorný, aby umožnil všem plátnům Epopeje vytvořit jejich individuální atmosféru a vyniknout bez nějakých dalších rušivých vlivů.

Všech 20 pláten musí být zavěšeno a vystaveno ve dvou halách v pořadí a způsobem, jak určil sám Alfons Mucha, který přemýšlením nad správným uspořádáním děl strávil mnoho let. Přesné plány jsou uloženy v Muchově nadaci. Jejich dodržení bude konečně znamenat splnění podmínek Muchy pro předání Slovanské epopeje.

Muchova nadace je připravena významně přispět dalšími archivními materiály k tomuto projektu, obsahujícími širokou škálu pastelových studií, kreseb, olejových studií, fotografií a dalších materiálů. Začlenění těchto materiálů uvede vznik a důvody vytvoření Slovanské epopeje do správného kontextu a přispěje k prohloubení zážitku návštěvníků výstavy. Umožní jim výjimečný třírozměrný hluboký vjem, spočívající nejenom v kráse 20 pláten Slovanské epopeje, ale rovněž v zhmotnění celého kreativního procesu od začátku do konce. Takový zážitek nebude mít obdobu nikde ve světě a přispěje k jedinečnosti Prahy.

V závislosti na dostupném prostoru bude také možné rozšířit a obohatit tuto vizi rozšířením Bosenského pavilonu, který byl inspirací pro vytvoření Slovanské epopeje. Pod jednou střechou by tak mohla vzniknout podstatně větší verze současného Muchova muzea – jednoho z nejúspěšnějších muzeí v České republice. Umožnilo by to věnovat více prostoru pro krátkodobé výstavy, které se nezaměřují pouze na dobu, v níž Mucha tvořil, ale také na paralely mezi jeho dobou a dneškem. Bosenský pavilon, v němž byla umístěna Slovanská epopej, rozšířené Muchovo muzeum a prostor pro krátkodobé výstavy by představoval absolutně unikátní monument jednoho z největších umělců naší země s obrovským světovým dopadem, který by, jak věřím, zvýšil zájem o Prahu stejným způsobem jako Van Goghovo muzeum v Amsterodamu.

Vize Muchovy nadace je velmi ambiciózní, a její ambice odpovídají uměleckým ambicím a vizím Alfonse Muchy. Umístění Slovanské epopeje do adekvátních prostor a způsobem, který odráží přání a sny Alfonse Muchy, by bylo vysoce záslužným činem. Bylo by ještě mimořádnější, kdyby byla umístěna v prostorách, oslavujících všechny stránky umění Alfonse Muchy a uznávajících jeho význam na národní a mezinárodní umělecké scéně.

Rozhovory s Johnem Muchou